Öğrenci ve Çocuk Güvenliği


 

Öğrenci Bağımlı olma durumu artık bildiğiniz gibi orta, hatta ilk öğretime kadar ilerledi, bu konuda yaşadığımız en büyük handikap ise ailelerin '' benim çocuğum yapmaz'' yanlışı olduğunu unutup her ailenin sorumluluk üstlenerek objektif bir yaklaşımla en azından acaba diyebilmesidir. Şimdi sizlere vereceğimiz örnek, lise öğrencilerinin madde bağımlılığı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini, adını gizli tutacağımız bir genel lisede okuyan 876 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise çalışmaya gönüllü katılan aynı lisenin 93 öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları ilgili literatür incelemesi ve bu literatüre dayalı olarak madde bağımlılığı sorunu ve çözüm önerilerine ilişkin katılımcılara uygulanan anketten elde edilen veriler aracılığıyla toplanmıştır. Bu öğrencilerin %45.16’sı kız, %54.83’ü erkektir. %43’ünün 15-16 yaşlarında, %57’sinin ise 17-18 yaşlarında olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcı öğrencilerin%25.80’inin sigara, %12.90’ı alkol ve %6.45’inin uyuşturucu kullandığı belirlenmiştir. .

Çocuk, ergen ve genç erişkinlerde görülen madde bağımlılığı sorunu ülkemizde ve dünyada yeni karşılaştığımız bir sorun değildir. Sanayileşme, modernleşme ve kentleşmenin dayattığı bireysel ve toplumsal refah kavramları; her zaman beklenen sonucu vermemiş ya da istenen sonucu verse de beraberinde bireyi yalnızlaştıran, baş etmek zorunda olduğu problemlerin sayısı artarken, baş etme becerilerini azaltan ve bu durumda “çözümü” sağlıklı olmayan desteklerle ve dengelerle sağlayan bireyler ve gruplar oluşumuna neden olmuştur. İşte bu noktada ergenlikten yaşlılığa kadar uzanan geniş bir yelpazede madde bağımlılığı başlangıçta sorunlar nedeniyle ortaya çıkan iç sıkıntısı ve kaygıyı azaltmak için kullanılırken çok kısa bir süre sonra kendi başına diğer tüm sorunların toplamından daha önemli olmaya başlar.       
Önemli bir toplum sağlığı sorunu olan madde kullanımı ve bağımlılığı mücadelesinde amacımız hiçbir madde kullanımına başlanmamasını sağlamak,  sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek, madde kullanmadığı için gencin kendinden gurur duymasını sağlayarak madde kullanmayana destek olmak, madde kullanan ve bağımlı olanları da tedavi ve rehabilite ederek sağlığından sorumlu bireyler olmalarını sağlamaktır.


        
Maddelerin çeşitli psikiyatrik sorunlarda belirtileri giderme amaçlı kullanılması söz konusu olabilmektedir. Bunlar arasında en sık adı geçen sorunlardan kendilik değeri düşüklüğü, depresyon, DEHB, anksiyete bozuklukları, fiziksel-cinsel ve duygusal istismar önde gelmektedir. DEHB erken başlangıçlı psikoaktif madde kullanımı açısından bir risk faktörüdür. Ayrıca sigara kullanımı da DEHB’da sıklıkla bozulmuş olan ileriye yönelik plan yapma, öncelikleri belirleyebilme ve dürtü kontrolü gibi ileri fonksiyonlarda iyileşmeye neden olduğundan kendini tedavi etme amaçlı da kullanılmaktadır. Çalışmalar DEHB ve alkol kullanım bozuklukları arasında bir bağlantı olduğunu desteklemektedir. Alkol bağımlılarının çocuklarında daha fazla DEHB saptanırken, bu çocukların babalarında da daha yüksek oranda DEHB belirtisi görülmüştür. Alkol bağımlılığı ile DEHB arasındaki ilişki, bir hastalığın başka bir hastalık şeklinde devam ediyor olmasının yanı sıra, bir hastalığın başka bir hastalık ile birlikte görülmesi olarak da yorumlanabilir. Çalışmalar erişkin madde kullanıcılarında %20 oranında, alkol bağımlılarında ise %35-70 oranında çocukluk döneminde başlayan DEHB görüldüğünü göstermektedir.

Ailelerimizin en temel bireyleri çocuklarımızın günümüz şartlarında olası yanlış arkadaşlıklar. Olası bağımlılık ihtimalleri ve benzer durumlarda Öğrenci veya gençlerin sosyal yaşamları gözlenir. Tüm arkadaş çevresi ve ilişkileri izlenerek sonuç müşteriye sunulur. Çalışma programı haftalıktır. (profesyonel sırdaşınız) mantıgı ile hem danışmanlık hem gizlilik prensibi ilke edinilerek yaşamınızdaki bilinmezleri size profesyonel kadrosu ile 15 yıldan bu yana hizmet veren TÜRKİYENİN İLK BAYAN DEDEKTİFLİK BÜROSU ZEYNEPK  dedektiflik hizmetinizdedir.

Sorununuza çözüm ararken dolandırılıp tehdit veya şantaja maruz kalmayınız Araştırmadan, soruşturmadan karar vermeyiniz.

Öğrenci ve Çocuk Güvenliği